GRUP TIC_ESCOLA

SEMINARI C

ENRIC
SERGI
MARC
ALBERT

PRIMERA TUTORIA: 14/2/11
Falta l'Albert

TEMA: EL PROJECTE TIC A L'ESCOLA
Comparem dues escoles.
Cal decidir quines escoles són: 1 amb les TIC incloses i una segona camí de fer-ho.
Cal saber què volem dir amb projecte TIC a l'escola.
Cal saber què preguntarem a cada escola
Cal conèixer la persona de contacte de l'escola. Probablement el coordinador d'informàtica.

Ens trobem el dia 14 de Març amb tot això sabut. Hora 13:00 LLoc: Aula de Mac

Bibliografia:

Las TIC en el proyecto educativo.

Las TIC en la educación:coordinación y gestión de los recursos TIC en las zonas escolares

Document de projecte TIC del departament. El pla TAC