COMUNICACIÓ I INTERACCCIÓ EDUCATIVA

GRUP 6

DILLUNSSeminaris en l'horari són A, C, B


Les TIC en els processos interactius en educació

1. Cultura visual i TIC en la societat actual: competències digitals i audiovisuals.

1.1. Les tecnologies de la informació i la comunicació com a tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en la societat mediàtica. Impacte social de les TIC. La seva evolució en educació: de l’EAO a l’e-learning.

1.2. La cultura digital i audiovisual i la mediació en els processos d’interacció i comunicació. Implicacions per a l’educació.

2. Audiovisuals i TIC com a mitjà per a l’expressió i la comunicació.

2.1. Llenguatges i mitjans audiovisuals. Anàlisi i producció de missatges audiovisuals per a l’educació. Aplicacions educatives.

2.2. Anàlisi i producció del multimèdia interactiu. Diferents tipus d’interacció i de multimèdia. Aplicacions educatives.

2.3. Internet com a instrument per a la cerca d’informació i per a la interacció col·laborativa. El concepte de web 2.0 i els seus serveis. Aplicacions educatives.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
DATA de LLIURAMENT
TIPUS ACTIVITAT
HORES de DEDICACIÓ
PER ESTUDIANT
%
de la NOTA
RESULTATS D’APRENENTATGE

TAC
1. Durant el curs
2.- Final del mòdul


Llliurament de treballs àmbit Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement
1. Elaboració d’ un entorn web 2.0.com a carpeta d’aprenentatge de l’ àmbit.
2. Producció audiovisual sobre l’ ús de les TAC en un entorn educatiu
33
22%
EP 2.4. /E.P.6.2. / TF 3.2. /TF 9.1 / TF 9.2. /TF 9.3

http://www.miniclip.com/games/obama-alien-defense/es/