Sessions Magistrals:

1.- Data 29 de Novembre

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en la societat mediàtica.
Impacte social de les TAC.
La seva evolució en educació: de l’EAO a l’e-learning
2.- Data 31 de Gener

El llenguatge audiovisual