Laboratori 1:

TREBALL EN PETIT GRUP:
CERQUEM UN PROGRAMA ON-LINE QUE ENS AJUDI EN UNA NECESSITAT FORMATIVA. CAL DECIDIR:
· NECESSITAT FORMATIVA
· GRUP DESTÍ I EL SEU CONTEXT
· EL SEU ÚS PER A FACILITAR L'APRENENTATGE
· COM HEM TROBAT LA INFORMACIÓ.
· QUÈ PODEM DIR DE RECURSOS A LA XARXA

SEMINARI A

Ordinador 1
Ordinador 2
Ordinador 3 No han penjat a la wiki l'activitat del Laboratori 1
Ordinador 4 No han penjat a la wiki l'activitat del Laboratori 1
Ordinador 5 No han penjat a la wiki l'activitat del Laboratori 1, ni l'han acabada
Ordinador 6 No han penjat a la wiki l'activitat del Laboratori 1. Al laboratori 2 només 1persona.
Ordinador 7


SEMINARI B

Ordinador 1 No hi ha ningú en aquest ordinador
Ordinador 2
Ordinador 3
Ordinador 4
Ordinador 5
Ordinador 6
Ordinador 7 No han vingut però han penjat l'activitat del Laboratori 1.SEMINARI C

Ordinador 1
Ordinador 2
Ordinador 3
Ordinador 4 No han penjat a la wiki l'activitat del Laboratori 1.
Ordinador 5
Ordinador 6 No han penjat a la wiki l'activitat del Laboratori 1.
Ordinador 7
SEMINARI A

Ordinador 1


- Alba Abella, Dafne Pérez, Else Montes i Aina Llorens

1.Grup destinatari: Cicle mitjà, de 7 a 8 anys .( 3r primària)

2.Tema: Conèixer diferents cultures i tradicions

(Als llibres de text dels infants,hi ha petits annexos on coneixen i aprenen com és el nadal, la castanyada...a diferents països.)

3.Programes educatius on-line; cercador google

http://programariweb.blogspot.com/2008/10/childtopia-milers-de-jocs-educatius.html

http://www.educared.net/educalia/cat/index.htm?idapr=44_1603_esp_1__

http://www.tallerintergeneracional.com/historico09.html


4. Aprenentatge:
Amb aquestes pàgines web els nens i nenes podran jugar i intereccionar aprenent.Ordinador 2
Lidia Gutiérrez
Marina Mestre
Nadine Maza
Alba Hernández
- Necessitat formativa:
Pràctica de la suma i la multiplicació

- Grup destí i el seu context:
Alumnes entre 8 i 12 anys

- El seu ús per a facilitar l'aprenentatge:

És una pàgina interactiva on el destinatari pot triar el seu nivell en els dos àmbits que es proposen (suma i multiplicació), i a partir d'aquí realitzar exercicis que seran corregits per un professor virtual. Els diferents nivells de dificultat estan pensats per adaptar-se a totes les edats.
Els exercicis es fan pas per pas, d'aquesta manera l'alumne pot localitzar l'error, que sortirà marcat en vermell una vegada l'hagi donat a l'opció de la correcció del professor. Durant la realització de l’exercici, apareix un temporitzador, que cronometrarà el temps dedicat. D'aquesta manera, el destinatari pot deduir, pel temps, si li cal més pràctica en l'exercici. Alhora, una altra opció de la qual disposa aquesta web és la del seguiment dels exercicis realitzats. Una vegada fets els exercicis, es presenten els resultats. A mesura que el destinatari observi que domina el nivell del qual parteix, pot triar un nivell més avançat, fins arribar al nivell de “Genio”, que demostrarà que ja tindrà l'àmbit dominat.

Trobem que aquesta pàgina web és un recurs molt útil i fàcil d'utilitzar. Les instruccions són senzilles i entenedores. Totes les explicacions les fa el professor virtual, que, al cap i a la fi, és qui ensenya i avalua. A més, tots els exercicis es realitzen des de la web, així que no es necessita ajuda externa, ja que disposa de molt bones indicacions i instruccions.

- Com hem trobat la informació:

Mitjançant el buscador google, hem introduït “juegos para aprender matemáticas para niños”. Llavors hem trobat un enllaç a la pàgina que hem utilitzat, http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_matematicas.html .

- Què podem dir de recursos a la xarxa:
Que en molts casos són una eina útil per reforçar les explicacions que donen els professors. Alhora, els nens poden posar en pràctica tot el que han après o, fins i tot, acabar d’entendre alguns conceptes.
De la nostra pàgina en concret, podem destacar una opció interessant pels professors, que és el fet que el destinatari pot imprimir els resultats i les operacions en què ha tingut més problemes. Llavors els mestres, poden manar als alumnes fer una sèrie d'exercicis en aquesta web i després demanar la impressió amb les resolucions i les dificultats que han tingut.


Ordinador 3

TAC. PETIT TREBALL D'UNA APLICACIÓ EDUCATIVA ONLINE

JIMÉNEZ ARCAS , CARLOS 17-12-10 Grup 6 - SEMINARI A

Webgrafía:
http://school.discoveryeducation.com

http://discoverystudentadventures.com/-Com he trobat l'aplicació educativa?

He trobat la web amb una pàgina resum de webs per aprendre anglès. La qual vaig trobar amb Google, fent una recerca de paraules clau vaig trobar una guia de pagines per aprendre anglès, dirigida als nens, aquesta era una de les primeres i, per la descripció, va ser la que més em va cridar la atenció.

Web: http://school.discoveryeducation.com


-En que consisteix? Visió general en grans trets

Mitjançant diferents seccions presenta una sèrie de recursos i eines educatives. Encara que en el nostre cas en algunes seccions nomes utilitzarem una part dels recursos, aquí específicament veurem la secció que ens serà mes útil: "Classroom Resources."

La web esta pensada perquè els nens, de 5 a 12 anys, reforcin els seus coneixement envers qualsevol area però, en el nostre cas, sempre ajudarà a l'aprenentatge del anglès ja que tot està en anglès (excepte les lliçons especifiques d'altres idiomes). La web es especialment completa ja que també hi ha aplicacions per mestres, pares i qualsevol altre persona del conjunt de la societat per ajudar-los a preparar classes i/o activitats per als nens, fer-ne seguiment, etc. Com es evident moltes d'aquestes eines també es poden utilitzar per ensenyar a adults, o en altres etapes posteriors de aprenentatge. Ja que algunes eines, al interactuar amb la persona que la dirigirà, normalment el mestre, son mal·leables, per exemple, a la primera secció, "Puzzle Maker", podem fer una sopa de lletres o un joc de paraules creuades, molt senzill o molt complex, ja que, al tenir que introduir manualment les paraules, escollim forçosament la quantitat, la llargada i la complexitat de les mateixes. Això fa que puguem fer una sopa de lletres amb noms tècnics jurídics per estudiants de traducció i interpretació d'angles d'últim curs de la universitat com noms curts d'animals corrents per una classe de parvulari. (Arxiu adjunt "Crosswords.jpg")

-Seccions

1. Puzzle Maker.
En aquesta secció podrem introduir les pistes, paraules i altres paràmetres que escaiguin i ens crearà, segons seleccionem, una sopa de lletres, un joc de endevinar una frase cèlebre, paraules creuadas…

2. Lesson plans
Secció per mestres on poden consultar la programació d’una classe de qualsevol assignatura per a nens d'entre 5 i 12 anys(en anglès). A la fitxa podrem veure el destinatari, els materials necessaris, els objectius, qui ha aportar aquesta lliçó, etc. També es poden enviar les pròpies.

3. Featured content

Contingut destacat, te múltiples subseccions amb els plans escolars de les lliçons que consideren mes innovadores o importants així com suggeriments com, per exemple, ensenyar a crear comptes o histories.

4. Parent Corner

Secció per als pares amb propostes com activitats d’estiu, aplicacions per resoldre problemes de matemàtiques (per poder corregir els problemes mes avançats dels fills encara no tenir un bon nivell de càlcul) o vídeos de totes les assignatures, classificats per any i tema per poder ajudar-los amb els seus deures.

5. Science fair central

Idees i guies per crear projectes i concursos científics. Pas a pas, així com secció especial pels coordinadors i recursos pels pares.

6. Science fair central

Idees i guies per crear projectes i concursos científics. Pas a pas, així com secció especial pels coordinadors i recursos pels pares. Els seus objectius es ajudar als estudiants a dissenyar, guiar i investigar experiments per una banda i per l'altra ajudar-los a raonar un invent que faci la funció per a la que s'ha fabricat.

7. Student Adventures

Secció on es poden veure vídeos de classes d'alumnes d'arreu del mon que han viatjat als llocs mes inhòspits, així com propostes per fer viatges, amb informació i fotos de cada un dels destins. L' Africa anant de safari o visitant orfenats, per dir un exemple. Es una immersió cultural en un altre entorn, sortides didàctiques realment meravelloses. Tant els mestres com els alumnes es poden registrar, proposar viatges, explicar les seves experiències, pujar els seus vídeos... A més també tenen eines de comunicacions entre centres, pares i alumnes per fer viatges conjunts o noms de mestres que aconsellen per dirigir algunes d'aquestes sortides. Aquesta secció en realitat ens redirigeix a una web apart:
http://discoverystudentadventures.com/8. Contests & Grants

Aquí trobarem els concursos i les beques que actualment estan "vigents", es a dir, no han finalitzat. Les normes normalment exclouen a Espanya i a la resta de països que no formen part dels EEUU o Anglaterra.

Crosswords.jpg


Ordinador 4
Anna Martí, Sara López, Lydia Martínez i Zaida Guirado.

Tema: activitats per practicar la gramàtica i el vocabulari anglès.
Destinatari: cicle superior de primària (5è i 6è)
­
L’aplicació online que hem escollit és la següent:
http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone


Hem trobat aquesta pàgina a través del buscador Google, i un llistat d’aplicacions educatives del professor Joan Serra Ribes.

Un cop hi accedeixes, esculls el nivell. En el nostre cas, per als alumnes de cicle superior de primària, escollim el primer, “Upper beginner” (Level 200). Quan entres en aquest nivell trobes quatre opcions: “grammar”, “Redding”, “vocabulary” i “puzzles”, dins de les quals hi ha exercicis d’quest camp: gramàtica, comprensió lectora, vocabulari i puzzles respectivament.
Dins de l’apartat de vocabulari, per exemple, trobem subapartats com el de vocabulari de mobles, animals, roba, escola i oficina o menjar, en els quals l’alumne pot triar entre unes quantes opcions, la paraula anglesa que designa el dibuix.

external image clip_image002.png

En l’apartat de “reading” hi ha dues històries (“A Special Christmas Present” i “Two Sisters and the Cat”) que el nen pot llegir amb atenció i respondre unes preguntes sobre aquests en forma de test, triant la opció (a,b o c) correcta, o omplir buits d’un resum de la història triada amb la paraula adequada de la llista, entre d’altres.
En general hem trobat que es tracta d’una eina adequada pels nens de cicle superior de primària, amb la qual poden practicar l’anglès de forma prou divertida i entretinguda. Tots els continguts s’acompanyen de dibuixos molt entenedors i les activitats més complexes, d’ajudes amb les quals el nen pot fer les activitats de manera més autònoma si no entén alguna cosa.Ordinador 5

Anna Roqueta
Maria José de Lamo
Marta Guijarro
Miriam López

1.Destinati: Cicle Inicial (6-7 anys)
2.Tema: Millora en la lectura
3.Direcció web: http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/Programa/menu.htm
4. Funció de l’aplicació: és una pàgina web on es pot treballar les diferents matèries segons el cicle educatiu.
Hem escollit el tema de la llengua per fomentar la lectoescriptura a través d’aquestes aplicacions on-line.
5. Cerca de l’aplicació: Des de el buscador Google, hem cercat per la paraula “aplicacions educatives de lectura”. Com a resultat van surgir diverses pàgines, on hem escollit aquesta, per ser més atractiva, dinàmica, i ben estructurada. A més ens permetia treballar on-line sense necessitat d’instal·lar altres programes, i sense temps de prova.

Ordinador 6

TEMA:
L’alimentació i la nutrició

EDAT:
L’alimentació i la nutrició és un tema transversal a la primària, nosaltres concretament el treballarem a 6é, ja que aquesta pàgina està en castellà i necessita d’uns coneixements més elevat que durant els altres cursos de la primària probablement no els tindrien.

OBJECTIUS:
- Reconèixer els aliments
- Saber classificar els aliments segons el que ens aportin
- Saber tenir una bona alimentació.

RECURS ONE LINE:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/biblio.htmlOrdinador 7

Grup de destí i el seu context:
Alumnes d'Educació Primària de 6 i 7 anys. (Cicle Inicial)
Necessitat formativa:
La comprensió lectora mitjançant contes interactius i activitats diverses referents a les lectures.
El seu ús per a facilitar l’aprenentatge:
És una pàgina web interactiva on el destinatari pot llegir diversos contes infantils i populars, com per exemple: “Els tres porquets”, “La Formiga i la Cigala” o “Pinotxo”.
L’ infant pot realitzar la lectura del conte triat de manera interactiva i pot treballar la comprensió lectora mitjançant la realització d’activitats diverses referents a la història que acaba de llegir. Els exercicis es corregeixen automàticament.

Considerem que són pàgines webs interessants ja que permeten que l’alumne practiqui la lectura i realitzi exercicis de comprensió d’una manera diferent i divertida. També pot conèixer els diferents contes populars. A més a més tenint en compte la importància actual de les llengües, especialment l'anglès, hem decidit buscar una altra pàgina complementària on poguéssim treballar els diferents contes amb aquesta llengua estrangera.
Com hem trobat la informació:
Per trobar les diferents pàgines webs hem realitat una recerca a través del cercador “Google” i hem triat les dues que hem considerat més adients:
- http://www.educalim.com/biblioteca/index.php?c=21
- http://www.edu365.cat/primaria/contes/e_tales/index.htm
Que podem dir dels recursos en xarxa:
Són eines útils i interessants per practicar i aprendre de forma interactiva, ja que els nens i nenes es diverteixen aprenent i el resultat pot ser millor.Seminari C

Ordinador 1

TIC TAC Grup 6 Seminari C
Albert Rodríguez
Laia Rodríguez

Anna Valentí
13/12/10
RECURSOS ON LINE

GRUP DESTÍ I EL SEU CONTEXT
El col·lectiu destinatari de la nostra proposta és la tercera edat, entenent aquest col·lectiu com el grup de persones que tenen més de seixanta-cinc anys. Aquesta activitat o recurs també és recomanable, per aquelles persones, siguin de l’edat que siguin, que tenen alguna afectació a la memòria.
El recurs interactiu que proposem es pot portar a terme dintre de les activitats programades a qualsevol residència, casal o centre cívic.

NECESSITAT FORMATIVA
Creiem que la memòria és un procés psicològic vital indispensable i per tant, necessari que es treballi per aconseguir-ne una millora i evitar-ne el deteriorament.

El nostre objectiu és treballar la memòria a través de jocs interactius on line, ja que, d’aquesta manera, a més de potenciar aquesta capacitat, s’afavoreix el contacte amb les noves tecnologies.

La proposta per aconseguir-ho és:
http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria_menu2.php


EL SEU ÚS PER A FACILITAR L'APRENENTATGE
El fet d’utilitzar aquest recurs on line per a treballar la memòria, ens permet fer-ho a través d’un mitjà dinàmic i entretingut que pot motivar als usuaris ja que es tracta de jocs a través de l’ordinador que, possiblement, no facin servir habitualment.

COM HEM TROBAT LA INFORMACIÓ.
A través del buscador Google posant les paraules clau “juegos interactivos memoria online” ens ha mostrat una sèrie de pàgines que hem visitat, de les quals la més interessant en la seva globalitat i, la més adequada per les necessitats dels destinataris, ha estat l’escollida.

Aquesta pàgina és de l’Ajuntament de Madrid, fet que ha decantat la nostra decisió per aquesta que, al ser d’una institució pública hem considerat més fiable.

QUÈ PODEM DIR DE RECURSOS A LA XARXA
Creiem que aquest recurs és molt vàlid per aquest tipus d’intervenció, ja que, tal i com hem esmentat anteriorment, té unes característiques adequades i concretes per a què persones de la tercera edat hi treballin, tan per la simplicitat de la pàgina, pel tamany de les lletres com per la didàctica dels jocs.
Ara bé, conscients del ventall d’oportunitats que ofereix Internet i tot l’espai virtual, també creiem que com aquest, existeixen múltiples recursos de característiques similars amb els quals es podria treballar els mateixos objectius que des d’aquí es plantegen.


Ordinador 2

Programa educatiu
- Destinatari - Educació primària - cicle inicial
- Tema - Programa on line que ens serveix com a eina o recurs per a explicar temes de “Gramàtica”.
- Adreça - http://genmagic.org/lengua3/tcl1c.swf
- Hem buscat a partir de Google, posteriorment a la decisió del grup destinatari, amb paraules clau com matemàticas o gramàtica, temes habituals en els currículums d’aquests destinataris.

- Creiem que pot ser una bona eina per a tots els educadors en formació el coneixement d’aquesta pàgina web ja que hi apareixen molts programes educatius, de diferents nivells i temàtiques, que evidentment ens poden servir a explicar temes concrets. http://www.portalplanetasedna.com.ar/escuelita2.htm
- A més, cal remarcar la coincidència desconeguda per nosaltres fins ara, que http://www.genmagic.org és també un gran portal educatiu, fins hi tot de més envergadura que el mencionat amb anterioritat.

Ordinador 3

- Destinataris:
Alumnes de infantil i cicle inicial d’educació primaria

- Necessitat formativa:
Iniciació i reforç d’activitats numèriques, lingüístiques, plàstiques i altres camps cognitius com per exemple observació i memòria.

- Ús per facilitar l’aprenentatge:
La web ofereix diferent tipus de jocs online amb els que practicar o estimular de manera ludica i dinamica els coneixements adquirits a classe. A més també desposa daltres activitats com pautes per a taller de plàstica i manualitats, així com contes, trencaclosques, endevinalles i activitats de comprensió lectora i oral, etc.

- Com hem trobat aquesta web:

Mitjançant el Google, escrivint “programes educatius cicle inicial” al seu buscador, i d’entre les diferents adreces recomanades, hem escollit aquesta web: http://childtopia.com
- Que podem dir de recursos a la xarxa:

Ens ha agradat aquesta adreça perque no només dona recursos per a un sol camp educatiu, sino que hi podem trobar una gran varietat de temes, a més d'oferir activitats que es poden treballar a l’aula i activitats d’autoaprenentatge no només online, sino que dona pautes per fer activitats manuals en paper o amb altres materials.
Ordinador 4

Necessitat formativa
Facilitar l’aprenentatge de conceptes musicals.

Grup destí i el seu context

Alumnes d’Educació Primària, Cicle Mitjà.
Com hem trobat la informació
Hem buscat al cercador Google “activitats educatives primaria” i hem entrat a la web http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/ .A partir d’aquesta hem triat http://www.aprendomusica.com/index.htm#
Què podem dir de recursos a la xarxa:

La primera pàgina que hem trobat, creiem que és força interessant ja que es treballen totes les àrees de tots els cicles educatius. Tot i això, ens hem centrat en l’àmbit musical en el cicle mitja d’educació primària perquè considerem que és una àrea que es treballa poc i pensem que la pàgina està molt ben estructurada.


Ordinador 5
  • NECESSITAT FORMATIVA
Assimilació i recordatori de vocabulari en la llengua anglesa

  • GRUP DESTÍ I EL SEU CONTEXT
És per alumnes des de educació infantil fins al batxillerat però ens centrem més en els que són pels primers cursos de la primària, cicle inicial, que tot just han començat a tenir nocions bàsiques de la llengua anglesa.

  • EL SEU ÚS PER A FACILITAR L'APRENENTATGE
És una web interessant perquè l’infant, mitjançant jocs interactius recorda o aprèn vocabulari en anglès. A més, les activitats són senzilles i es fan a través d’imatges sobretot, també hi ha de números, de fer mots encreuats, hi ha un apartat d’endevinalles. Ens sembla bo que el propi infant es pugui autoavaluar ja que la pàgina compta amb una part de correcció de cada exercici.

  • COM HEM TROBAT LA INFORMACIÓ
Hem arribat mitjançant la web www.google.es, posant al buscador “exercicis anglès primària”. A partir d’aquí hem trobat bastants webs i ens hem decantat per aquesta: http://perso.wanadoo.es/grupocefire/index.htm


  • QUÈ PODEM DIR DE RECURSOS A LA XARXA
És important el fet de que l’infant pot jugar i aprendre a la vegada, comprendrà que el fet d’aprendre no sempre ha de ser avorrit. A més, reforça l’explicació que haurà donat el professor a classe i pot arribar a aprendre coses noves que no lo han explicat encara.

Míriam Borrás, Catalina Suárez, Enric Prats i Gisela RobertoOrdinador 6

Aurora Rodríguez, Anna Viladoms, Oriol Sardà, Elisa López i Cristina Julià.

CERQUEM UN PROGRAMA ON-LINE QUE ENS AJUDI EN UNA NECESSITAT FORMATIVA. CAL DECIDIR:
Tema: aprendre Anglés d’una forma didactica amb jocs interactius.

NECESSITAT FORMATIVA:
Facilitar l’aprenentage d’idiomes d’una forma didàctica i interactiva.

GRUP DESTÍ I EL SEU CONTEXT:
Destinatari: nois de 10 a 12 anys. Estudiants de segon cicle de primaria.

EL SEU ÚS PER A FACILITAR L'APRENENTATGE:
A través d’aquest joc els nens podem participar del seu aprenentge d’una forma interactiva. Es a dir, ells participen de la seva formació.

COM HEM TROBAT LA INFORMACIÓ:
Hem fet servir el buscador google per la recerca d’un programa educatiu on-line. De totes les opcions que ens donava, hem triat aquest perquè ofereix gran quantitat d’opcions.

QUÈ PODEM DIR DE RECURSOS A LA XARXA:
Pensem que és una eina indispensabe per l’educació actualment.

http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm
Ordinador 7

Destinatari: Infants d’entre 3 i 7 anys.
Tema: Coneixement de les TIC mitjançant programes amb tècniques molt senzilles d’iniciació i d’altres destinades a infants amb un coneixement més alt de les TIC en les quals ja s’introdueix material educatiu de manera dinàmica per tal de que el mateix interès del contingut de la pàgina el motivi, adquirint alhora coneixements de les TIC. Finalment també un apartat més destinat a l’oci en el que a través del joc i de personatges que els agraden aprenen d’una manera més amena i lúdica.
Característiques de la web: www.educared.net concretament en el link: http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12__esp_1__.html.

En aquesta web podem trobar en l’apartat de “Recursos educativos” la secció de “El rincón de los más pequeños” material educatiu sobre animals, on trobem imatges d’animals amb una breu explicació de l’animal. També una secció de Jocs i activitats, on hi ha tot de jocs per als més petits que ajuden a agafar pràctica en les TIC mitjançant l’ús inicial del ratolí i del teclat. També podem trobar links d’altres pàgines que tracten temes de sensibilització i solidaritat. Una altra de contes i històries sobre valors, per motivar a l’estudi, per ser responsables ,etc.
Finalment un apartat dedicat a personatges coneguts pels nens, aquest apartat és més encarat a l’oci dels infants on hi trobem links de les últimes pel·lícules de Walt Disney on surten els trailesrs i els personatges, també d’altres webs de personatges de series o dibuixos infantils com els “Simpsons” o “Les tres bessones” respectivament, on hi ha jocs dinàmics i alhora educatius i d’altres més dedicats al temps de lleure.

Seminari B


Ordinador 1Ordinador 2

Necessitat formativa:
Desenvolupar el coneixement de l’entorn marí com a descobriment del món, incentivant el seu interès per aprendre i descobrir coses noves, i sensibilitzant, alhora, sobre el respecte pel medi ambient i la delicadesa del mar vers la contaminació. A més, també potencia l’hàbit i l’ús de les TAC per a aprendre.

Destinataris:
Alumnes del primer cicle d’Educació Primària.

Ús per a facilitar l’aprenentatge:
És molt més dinàmic i atractiu aprendre si l’alumne mateix és qui intervé com a protagonista. Amb l’ús de la tecnologia, els infants poden desenvolupar les activitats que proposem d’una forma (rere unes prèvies instruccions) gaire bé autònoma.
Com hem trobat la informació:
Rere haver escollit el tema (el món marí), vam cercar activitats relacionades amb la nostra elecció a un web de la Xtec anomenat “Zona Clic” (http://clic.xtec.cat), que ja coneixíem.
Què podem dir dels recursos a la xarxa:
Que són molt útils i enriquidors com a material didàctic. En concret, el que nosaltres utilitzem, el web “Zona Clic” (adaptació on-line del conegut programa didàctic “Clic”), ens ha semblat una gran font de recursos on professionals docents poden tant trobar com aportar idees i activitats noves. Encara que la pàgina és molt àmplia, la part que a nosaltres ens interessava és únicament la que tracta el tema que hem escollit.

URL dels programes interactius emprats:
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3488
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1073
Ordinador 3
  • Grup de destinataris:

Alumnes d'educació infantil

  • Necessitat formativa:

Inici a la lecto-escriptura

  • Com hem trobat l'informació:

Hem trobat el programa educatiu on-line a la web del “Instituto de Tecnologias Educativas” del Ministerio de Educación del Gobierno de España.

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/70

URL de l'aplicació: http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/escritura/inicio.htm

Contingut:

Programa de reconeixement de les vocals mitjançant jocs interactius.

Què podem dir de recursos a la xarxa:

Aquesta web aporta un bon material didàctic pels infants; ja que aquestes activitats

fan que el nen interactui i pugui aprendre les vocals mitjançant jocs i exercicis que el mostren quan encerta i quan s'equivoca.

En aquest cas, aquesta activitat només serveix per aprendre les vocals.

Ordinador 4
Jaume Borrachero
Arnau Esteban
Dani Duque Grup 6 B TIC TAC
Nosaltres volem treballar una activitat per nens d’educació infantil, però a les edats més avançades o exclusivament P5.
Volem treballar una activitat de ciències ambientals on els nens puguin conèixer els diferents animals que hi ha, etc. Creiem que el recurs educatiu ha d’anar acompanyat d’una explicació que el mestre o mestra faria a classe i després utilitzaria aquesta eina per fer un aprenentatge millor.


http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/a/aa_02vf.htm . La web que em trobat és aquesta i s’ha de pitjar a sobre del drac vermell. Un cop dins, es despleguen 3 tipus d’activitats diferents, lligades amb el treball dels animals que volíem dur a terme:

1. Activitat per crear animals a partir dels trossos d’aquests. Així, es podria demanar que primer fessin els animals reals com són, per tant haurien d’estar-se més estona buscant que les 3 parts coincidissin i per acabar i jugar una mica, es podria demanar a veure quin alumne fa l’animal més estrambòtic.
2. Activitat que diferencia els diferents animals segons el seu lloc d’hàbitat. Hi ha diferents nivells (1-4), on al primer dóna les solucions i a l’últim ha de ser el mateix nen que ha de relacionar el nom amb la foto de l’animal.
3. Activitat en què a partir d’explicar com són els amics del Fantasmín, va descrivint animals segons les potes, si tenen bec o no, si volen o no, etc.Ordinador 5

GRUP:
Classes de segon cicle de primària.
CONTINGUT:
El contingut consta de classes de comparació matemàtica.
http://www.thatquiz.org/es-B/matematicas/fraccion/comparar/
Hem trobat la pàgina web escrivint a la barra de Google: “ejercicios matematicas online”.
FONT DE RECURSOS:
http://www.thatquiz.org/es/Ordinador 6

Andrea Arrébola
Sandra Creus
Paula Garrido
Naiara Gimeno
Grup 6 seminari B

Programa educatiu online

La pàgina escollida va destinada al Primer Cicle de Primària, la qual és una activitat on els continguts són referents a les operacions matemàtiques bàsiques ( sumes i restes).
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/mates_rdi_trimes_1_t_oper.htm


La activitat consta de quatre apartats: dues activitats de sumes i dues activitats de restes. Ens sembla que és una pàgina adient pel aprenentatge ja que disposa de factors que criden l’atenció de l’infant a l’hora que aquest va aprenent, el fet de que capti l’atenció fa que els nens que realitzin aquestes activitats posin més interès i èmfasi en el moment d’aprendre a sumar i restar.

Considerem que la pàgina (http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ ) és una font de recursos perquè aquesta disposa de diverses seccions de cada matèria educativa, on els temes d’aquestes estan dividits en cicles.

Hem trobat el web a través del buscador Google, introduint com a paraula clau: Activitats matemàtiques online primària.Ordinador 7

Grup destinatari: 2n de primària (Cicle inicial)

Contingut: Llengua catalana i castellana

URL:
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/vincles1/index.htm
http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm

Com hem trobat les pàgines webs?
Per trobar les dues pàgines hem utilitzat el Google cercant per la primera pàgina exercicis de llengua catalana primària i per la segona Libro educativo digital

Què podem dir dels recursos de la xarxa:
Els recursos que ens trobem són força interessants per poder reforçar tant la llengua catalana com la castellana.
Pel que fa a la llengua catalana, trobem una pàgina web interactiva que fa una petita introducció del que es parlarà. Així, el nen pot familiaritzar-se amb el tema abans de posar-se a fer exercicis.
I pel que fa a la web relacionada amb el reforç de llengua castellana, tot i haver de registrar-se, sembla molt interessant ja que no només es centra en llengua sinó que també en matemàtiques, anglès, etc. A més, es repassa tot allò relacionat amb la llengua: ortografia, lectura, verbs, etc.
Volem remarcar que les dues pàgines són apropiades pels nens i nens de 2n de primària ja que l’estil que s’empra és l’adequat pels nens d’aquesta franja d’edat.
Laboratori 2:

ANALITZEM UN DELS PROGRAMES QUE HAN TROBAT ELS NOSTRES COMPANYS I AVALUEM L'ENCERT DE LA SEVA SELECCIÓ. CAL EMPRAR UNA EINA AVALUADORA.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:

Propostes d'avaluació.


Ebook. Introducción a la tecnología educativa


MODEL GRUP DIMAvaluacions i coavaluacionsSEMINARI
QUÈ AVALUEM
QUI AVALUA
FITXER WORD DE L'AVALUACIÓ I COAVALUACIÓ
A
Nutrició i alimentació
ordinador 4

A
Sumes i multiplicacions
Ordinador 1

A
Comprensió lectora
Ordinador 2

A
Llengua anglesa
Ordinador 5

A
Puzzle maker
Ordinador 5

A
Recursos didácticos para primaria
Ordinador 3

AB
Matemàtiques
Ordinador 6

B
Animals marins
Ordinador 7

B
El mundo de Fantasmín
Ordinador 2

B (enviat per mail)
Las vocales
Ordinador 4

BBBC
Cultura general
Ordinador 5

C
Vocabulari
Ordinador 4

C
Activitats primària


C
Vocabulari anglès
Ordinador 4

C
Aprenem Música
Ordinador 1

C
Juegos interactivos para ejercitar la memoria.
Ordenador 6

C