Observem atentament aquests vídeos i doneu les vostres opinions a sota de cada vídeo.


Aquest video ens pot servir per veure les diferents posibilitats de moviment, enfocament...
Hi alguns tipus de plans que no tinc molt clara la diferència.
Gràcies aquest vídeo m'ha quedat més clar les coses que s'han de tenir en compte per gravar un vídeo. ---- Miriam Romero Martínez

Personalment aquest video m'ha estat molt útil per veure com es planificica la gravació d'aquest, ja que mostra molt be com s'organitza la informació que ens servira per portar a terme la història que volem explicar. La realització per escenes, l'organització per columnes o la secuència per plans són algunes exemples.
Alhora també m'ha ajudat a veure la diferència entre secuència i escena.És un recurs molt útil. Anna Valentí Canet.


Per a una persona que mai a tingut la intenció de gravar una seqüència, i que per tant, no sap els passos que ha de seguir, aquest vídeo mostra una manera molt clara i entenedora de quins passos s'han de seguir per a la creació d'una vídeo. els passos a seguir, la planificació, l'organització, tota l'informació que hem de reunir abans de realitzar la filmació. Crec que ara tinc més clar els passos a seguir abans de començar a gravar. Anna Rodríguez Grañó

Aquest video ens pot anar molt bé per encarar un treball com el que haurem de realitzar en aquesta asignatura. Ja que ens explica detingudament, i amb 'llenguatge audiovisual', com crear una història que començem en un suport a paper i llapis i acabem realitzant en un suport audiovisual. Oriol Sardà.
El registre i visionat de vídeo ens permet corregir els errors en aquell precís moments i en canvi en el cine no sempre es por depen de la càmera de gravar que s'utilitzi. Resulta molt més còmode poder corregir al instant els errors i no haver-se d'esperar al revelat de la filmació. Miriam Romero Martínez

El contingut d'aquest m'ha sorprés en certa manera perquè no sabia aquesta diferència entre el video i el cine. Tot i així a partir d'aquest he buscat informació; cal dir que, avui en dia, amb l'era digital, cada cop són més directors que fan ús del digital per evitar esperar-se al revelat.
Tot i així, m'ha semblat molt interessant, ja que m'ha donat informació de deconeixia. Anna Valentí Canet

Gracies als grans avenços tecnològics que estem tenint avui en dia, cada cop és més fàcil i econòmic reconduir els error comesos en una filmació. Gracies a que ara casi tot es fa en vídeo, l'espera per veure com han quedat les escenes cada cop és més curta i ja no ens tenim que esperar al revelar per a veure les seqüències, tal com ha passat amb les fotografies, ara també està arribant al cinema. Anna Rodríguez Grañó
Resulta molt curiós que quan més ample és el plànol més ràpida resulta l'acció que estem veient en aquell moment.
Amb els exemples d'aquest vídeo m'ha quedat bastant clar els diferents tipus de transicions que podem realitzar a l'hora de fer un vídeo. encara que hi ha alguns (els digitals) a mi no m'agraden a l'hora de fer una gravació ja que la imatge no queda molt clara (segons el que utilitzem). Miriam Romero Martínez

Crec que és molt complert pel que fa a transcions i recursos d'imatge per donar èmfasi al temps o la continuació. Tot i així he trobat poc ampliat el tema dels plans, i penso que seria interessant ampliar a través d'un vídeo i a mode d'exemple (com la última part) tot el seguit de plans que existeixen i el temps que necessita cadascú. Anna Valentí Canet

Aquest vídeo resulta practic per a veure els diferents tipus de transicions que hi pot haver en una filmació, el temps que duren i com lliguen les escenes, en veure-ho en practica queda més clar que no pas si només t'ho expliquen. Faria falta posar-hi més enfasi pel que fa a l'explicació de planols, que se'n mostren pocs. Anna Rodríguez Grañó
Podem observar com petits detalls poden resaltar els errors comesos a l'hora de fer la gravació.
Cal dir que moltes vegades els nostres ulls o la nostra "fascinació" davant la televisió de vegades ens fan que no ens a donem compte d'aquest petits errors. Miriam Romero Martínez

Aquest video m'ha recordat allò que sempre es tracta a la classe, i és la necessitat de saber llegir imatge, és a dir, veure la continuitat i coherència de la imatge, igual que la veiem en el text. Només quan això estigui integrat, podrem "assegurar-nos" que en la nostra miniproducció no passarà, o almenys serem capaços de detectar-ho. Anna Valentí Canet

En aquest vídeo es poden observar molts errors dels quals no ens adonem però que ocorren, fets que quan ho realitzes potser no te’n dones compte però que alhora de unir-ho tot veus que hi han coses que no encaixen, i és pel fet de no haver sigut conscients de la continuïtat, un fet molt important si volem seguir una seqüència d'imatges coherents en les nostres filmacions. Anna Rodríguez Grañó